TRAKIYA GNEISS
Най-здравият гнайс


Гнайсът е често срещан и широко разпространен вид метаморфнита скала с висока степен на регионален метаморфизъм. Основните минерали, които съставят гнайсовият камък са кварц, плагиоклаз, биотит и ортоклаз. Този камък има множество различни цветови проявления и това е една от причините заради които е толкова атрактивен за употреба в строителството и декорацията.

Основните предимства на гнайса, разбира се, са неговата здравина и резистентност към температурни промени.


Якост на гнайса при натиск във въздушно сухо състояния

Якостта на гнайса е едно от важните му качества. Тя гарантира запазване на здравината и качествата на гнайса. При стандартна якост на натиск във въздушно сухо състояние от 120 до 130 гнайсът притежава якост 129,3.

Якост на гнайса при натиск във водонапито състояние

И тази якост показва здравината на гнайса. При стандартна якост при натиск във водонапито състояние между 100 и 150 гнайсът показва стойност 136,1.

Мразоустойчивостта на гнайса

Мразоустойчивостта на материалите е важна за запазването на здравината им при много ниски температури през зимата. Гнайсът удовлетворява изискванията и в това отношение – при стандартна стойност над 0,8 той показва мразоустойчивост със стойност 0,86.

Какъв външен вид имат замразяваните проби – и тук гнайсът се отличава с отлични стойности

При замразяване на проби от материали се прилага БДС – 11485-73. Преценката се прави визуално, на всеки 5 цикъла. При гнайса не се установява промяна във външния вид, което е още едно доказателство за здравината на този материал.


Някои качества на гнайса, при които не се изисква стандарт

За някои качества на гнайсовия материал, които ще разгледаме тук, не се прилагат стандарти. И по отношение на тях гнайса показва отлични стойности.

  • Коефициент на размекване

Коефициентът на размекване при гнайса е почти 1 – стойността му е 0,96.

  • Коефициент на порите

Ниската пористост на материала означава, че в него не прониква вода. Това е важно особено при външни облицовки и настилки. Пористостта на гнайса е много ниска – 0,032.

  • Загуба на маса след 25 цикъла

Гнайсът се отличава с много малка загуба на маса – 0,004. Това е още едно доказателство за здравината на този материал.


 

  Дребни неоформени плочи

Оформени плочи

Неоформени каменни плочи за облицовка и настилка
Цветове: жълто, петнисто, шарено, виолетка и металик

Виж повече

  Оформени плочи

Оформени плочи

Гнайс - рязани плочи с фиксирана ширина и свободна дължина
Цветове: петнист, шарен и металик
Размери: 5см.,10см.,15см. и 20см.
* Изпълняваме поръчки по зададени размери от клиента

Виж повече